Automatyka i sterowanie

System komputerowego sterowania betoniarnią, komputer PC wraz z modemem i programem do obsługi zdalnej, kolorowy monitor, drukarka dowodów dostaw WZ wg normy EN 206 i statystyk, pulpit sterowniczy z wizualizacją pracy betonowni umożliwiający pracę automatyczną, półautomatyczną oraz ręczną. System wbudowany jest w meble przemysłowe.

Cztery terminale wagowe: waga kruszywa, waga cementu, waga wody, waga domieszek chemicznych. Szafa prądowa zawierająca UPS do komputera. Pomiar konsystencji na podstawie obciążenia mieszarki z odczytem na monitorze. Pomiar wilgotności z sondą mikrofalową umieszczoną w zasobniku na piasek.

Przykładowe funkcje:

Zakres ważenia i produkcji: 4 kruszyw z możliwością rozszerzenia, 4 cementów z możliwością rozszerzenia, 2 domieszek z możliwością rozszerzenia, dozowanie ustawiane dla każdego składnika oddzielnie, automatyczna lub ręczna korekcja dozowania wody i kruszywa w zależności od wilgotności kruszywa, automatyczna korekta tarowania dla każdej wagi itp.

Bazy danych: dane klientów, wydruk adresu klienta w dowodzie dostawy, dane o budowach, blokowanie dostaw klientów, zapamiętywanie receptur dla poszczególnych klientów, zapamiętywanie zamówionych ilości w m3 dla poszczególnych budów lub sortymentów. Dane o pojazdach wraz z numerami rejestracyjnymi, dane o recepturach itp.

Statystyki: statystyka zużycia materiałów dla kruszywa, cementu i dodatków, sumowanie poszczególnych składników za dowolny okres czasu, oddzielne sumowanie ilości dozowanych ręcznie, statystyka zużycia materiałów dla każdego zasobnika, statystyka pojazdów itp.

Obsługa i serwis: program pomocniczy do automatycznego tarowania wag, program w wersji demo do nauki operatora, program serwisowy do szybkiego sprawdzania systemu komputerowego, licznik czasu pracy mieszarki, wydruk linii informacyjnej do podawania klientom ważnych uwag, prostota i czytelność obsługi itp.